TAISYKLĖS

APŽVALGA

Šiam tinklalapiui vadovauja UAB „Renginių galerija“. Čia naudojami terminai „mes“, „mus“ bei „mūsų“ atstovauja UAB „Renginių galerija“ ženklą, UAB „Renginių galerija“ prekių pasiūlymus, taip pat įtraukiant visą galiojančią informaciją bei teikiamas paslaugas, taikomas jums, mūsų klientams, sutikusiems su privatumo politika bei kitomis pateiktomis taisyklėmis.

Lankydamiesi ir/arba apsipirkdami mūsų tinklalapyje jūs naudojatės mūsų paslaugomis, tad taip privalote sutikti su čia pateikiamomis taisyklėmis bei sąlygomis, įtraukiant papildomas taisykles, pasiekiamas duota nuoroda. Šios Taisyklės galioja visiems svetainės lankytojams, įtraukiant ir klientus, pardavėjus bei pagalbinius asmenis.

Prašome jūsų atidžiai perskaityti šias Taisykles prieš naudojantis mūsų tinklalapiu. Jūs sutinkate su čia pateiktomis Taisyklėmis kai tik prisijungiate ir/ar imate naudotis šiuo tinklalapiu. Jeigu jūs prieštaraujate ir nesutinkate su nustatytomis taisyklėmis, tuomet turite kuo skubiau palikti tiklalapį ir nustoti naudotis jo teikiamomis paslaugomis. Jeigu jūs priimate čia pateiktas Taisykles kaip galimą pasiūlymą ir pilnai su jomis nesutinkate, tuomet čia teikiamos paslaugos jums yra limituotos.

Bet kokie atnaujinimai ar pakeitimai atlikti šio tinklalapio ribose taip pat yra įtraukiami prie jau galiojančių taisyklių tvarkos. Jums yra sueikiama galimybė apžvelgti naujasią versiją čia galiojančių taisyklių bet kuriuo metu. Mes pasiliekame sau teisę koreguoti, atnaujinti bei keisti bet kurią Taisyklių tvarkos dalį, apie tai pranešant mūsų tinklalapyje. Tai yra mūsų atsakomybė periodiškai tikrinti ir atnaujinti čia internetinę svetainę. Jūsų nenutrūkstamas naudojimasis ir lankymasis mūsų tinklalapyje jį atnaujinant pardo jūsų sutikimą su naujomis taisyklėmis ir kitais atnaujinimais.

 

1 STRAIPSNIS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TVARKA

Sutikdami su šiomis Taisyklėmis jūs patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 18 metų ir sutinkate, kad tinklalapio paslaugomis naudotųsi ir jūsų šeimos nariai.
Jums yra griežtai draudžiama pažeisti teisės tvarka nustatytas taisykles, draudžiama nelegaliai ar be autorių teisių naudoti mūsų teikiamas prekes.
Jums yra draudžiama skleisti virusus ir/ar naudoti kitus sistemą galimai griaunančius kodus.
Pažeidus šias Taisykles imamamasi skubių priemonių nutraukti jums teikiamas paslaugas.

 

2 STRAIPSNIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes turime teisę atsisakyti teikti paslaugas dėl įvairių priežasčių bet kuriuo metu.
Jums yra suprantama, kad jūsų pateikti duomenys (neįtraukiant kreditinių kortelių informacijos) gali būti atkoduoti ir patekti į (a) perdavimus kitų tinklų sistemose; bei (b) sisteminių atnaujinimų pakeitimus. Kreditinių kortelių duomenys yra visada užšifruojami persikeliant iš vienos tinklainės į kitą. Be mūsų rašytinio sutikimo jūs sutinkate neplatinti, nekopijuoti, neperparduoti mūsų paslaugų, prekių bei prisijungimo prie svetainės.

 

3 STRAIPSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Tai yra jūsų, klientų, atskomybė, kad jūsų asmeninė informacija pateikta šiame tinklalapyje būtų tiksli ir teisinga. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra tik bendroji, tad neturėtų būti kliaujamasi ja kaip vienintele priimant sprendimus nepasitikrinus su kitais duomenimis.
Šiame tinklalapyje galite aptikti istorinio pobūdžio informacijos, kuri yra pateikta tik jūsų bendram susipažinimui. Kadangi mes pasiliekame sau teisę bet kada atnaujinti tinklalapį, jūs sutinkate su tuo, kad seksite atnaujinimus ir su jais susipažinsite.

 

4 STRAIPSNIS – PASLAUGŲ PAKITIMAI BEI ĮKAINIAI

Įkainiai šiame tinklalapyje gali keistis be būtino pranešimo.
Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti teikiamas paslaugas be išankstinio pranešimo.
Mes nesame atsakingi nei jums klientams, nei tretiesiems asmenims už kainų pakitimą, paslaugų nutraukimą ar kitokį modifikavimą.

 

5 STRAIPSNIS – PREKĖS

Kai kurios ar visos prekės gali būti pasiekiamas tik internetu mūsų tinklalapyje. Tokios prekės gali būti limituoto kiekio tad joms gali būti taikomos išskirtinės grąžinimo bei pakeitimo taisyklės.
Mes stengėmės pateikti taip tiksliai kaip tik įmanoma prekių spalvas bei išvaizdą. Tačiau mes nesame atsakingi už tai, kaip jūsų monitorius perteikia spalvas.
Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įgalioti, riboti išpardavimo prekių pagal asmenį, geografinį regioną ar jurisdikciją. Mes turime teisę riboti kiekius bet kurių mūsų siūlomų prekių. Prekių aprašymai bei kainos gali keistis bet kuriuo metu be is ankstinio pranešimo, mūsų sprendimu. Mes pasiliekame teisę nutraukti prekybą bet kurios mūsų prekės.
Mes nesame atsakingi už tai, kad jūsų įsigytos prekės atitiks jūsų lūkesčius bei kad įvykusios klaidos bus pataisomos.

 

6 STRAIPSNIS – JŪSŲ PASKYROS INFORMACIJOS BEI ATSISKAITYMO PERKANT TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atšaukti ar nutraukti bet kurį užsakymą. Mes turime teisę apriboti prekės pardavimo kiekius vieno užsakymo metu, vienam asmeniui, ar vienai šeimai. Tokie apribojimai yra pritaikomi pagal kliento paskyrą, kreditinės kortelės duomenis bei pirkimo/pristatymo adresus. Atšaukus jūsų užsakymą mes susisieksime su jumis elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu ar adresu. Mes stengsimės riboti pardavimo kiekius tiems, kurie mums pasirodys kaip prekiautojai, per pardavinėtojai.

Jūs sutinkate pateikti naujausią, tikslią pirkimo bei asmeninių duomenų informaciją atliekant bet kokį užsakymą mūsų internetinėje parduotuvėje. Jūs sutinkate nuolat atnaujinti pasikeitusią asmeninę informaciją, bei elektroninį paštą, tam kad galėtume su jumis susisiekti.

Dėl išsamesnės informacijos prašome jūsų atidžiai perskaityti Grąžinimo taisykles.

 

7 STRAIPSNIS – PAPILDOMI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti prieigą prie tam tikrų trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir nestebime.

Jūs sutinkate, jog mes jums suteikiame tokią prieigą, tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl pasirinktinių trečiųjų šalių įrankių naudojimo.

Bet koks naudojimąsis jūsų pasirinktomis priemonėmis, siūlomomis svetainėje, yra visiškai priklausomas nuo jūsų, todėl jūs užtikrinate, jog esate susipažinę su trečiųjų šalių įrankių sąlygomis ir jų tiekėjais.

Ateityje mes siūlysime naujas paslaugas ar puslapio patobulinimus (įskaitant naujus įrankius ir išteklius). Šioms naujoms paslaugoms ar puslapio patobulinimams galios anksčiau pateiktos ir toliau pateikiamos taisyklės.

 

8 STRAIPSNIS – TREČIŪJŲ ASMENŲ NUORODOS

Tam tikras tinklalapio turinys ar siūlomos prekės gali būti trečiųjų asmenų.
Trečiūjų asmenų nuorodos gali jus nukreipti į jų tinklalapius, kurie nėra bendri su mūsų įmone UAB „Renginių galerija“. Mes nesame atsakingi už jūsų veiklą trečiūjų asmenų tinklalpiuose.
Mes nesame atsakingi už bet kokią žalą ar pažeidimus, kylančius trečiūjų asmenų internetinėse svetainėse. Tai yra jūsų pareiga susipažinti ir suprasti trečiūjų asmenų tinklalapių privatumo politiką bei ten galiojančias taisykles. Bet kokie nusiskundimai ar klausimai susiję su trečiūjų asmenų veikla turi būti jiems ir pateikiami.

 

9 STRAIPSNIS – KOMENTARAI IR ATSILIEPIMAI

Jūs sutinkate, kad jūsų užpildytos apklausos, dalyvavimas konkursuose, komentarų rašymas mūsų pageidavimu, bei jūsų pačių laisva valia siūlomos idėjos yra pilnai kontoliuojami mūsų nuožiūra. Mes nesame įgalioti visų atsiųstų komentarų, jų viešinimą ir paskelbimą internetinėje svetainėje sprendžiame mes. Taip pat mes esame atsakingi už atsakymus į komentarus bei komentarų duodamą naudą tiek mums, tiek jums, klientams.
Mes turime teisę mūsų nuožiūra šalinti tokį tinklalapio turinį, kuris mums atrodo neteisėtas, žeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, pornografinis, nešvakus ar kaip kitaip trikdantis saugią tinklalapio veiklą bei jame galiojančias Taisykles.
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis trečiūjų asmenų politikos, įtraukiant autorinių teisių saugojimą, privatumą, mainus bei asmenines teises. Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad jūsų komentarai nebus žeidžiantys ar neteisėti, kad jie neplatins virusų ar kitų sistemų galinčių pažeisti tinklalapio veiklą. Jūs neturėtumėte naudoti dirbtinių elektroninių paštų, neveikių asmens tapatybių, t.y. neapsimesite kitu žmogumi nei esate. Jūsų skelbiami komentarai yra tik jūsų atsakomybė.

 

10 STRAIPSNIS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų pateikiami asmeniniai duomenys yra sąlygojami mūsų privatumo politikos. Žiūrėkite Privatumo Politika.

11 STRAIPSNIS – KLAIDOS, NEATITIKIMAI BEI NETIKSLUMAI

Rekarčiais gali pasitaikyti ir mūsų klaidų, kurias pastebėsite prie prekių aprašymų, įkainių, akcijų, siuntimo kainų bei pristatymo galimybių. Tai yra mūsų atsakomybė ištaisyti tokias klaidas, todėl jas pastebėję mes galime atšaukti neteisingai įvykusius užsakymus be išankstinio pranešimo.
Mes nesame įgalioti pranešti apie įvykusių klaidų pataisymą ar kitus panašius atnaujinimus sistemoje. Jūsų asmeniniai pastebėjimai apie serverio pakitimus ar tinklalapyje pasirodžiusius atsinaujinimus nereikš, kad yra įvykę tikri realūs pokyčiai/atnaujinimai.

 

12 STRAIPSNIS – DRAUDŽIAMAS VARTOJIMAS

Prisidedant prie jau anksčiau šiose Taisyklėse minėtų draudžiamų veiklų, taip pat privalome paminėti, kad jums yra draudžiama naudoti šį tinklalapį ar jo turinį: (a) neteisėtais tikslais; (b) verčiant kitus asmenis elgtis neteisėtai; (c) pažeidžiant jūsų šalyje, valstijoje ar privincijoje galiojančius įstatymus; (d) pažeidžiant mūsų intelektinės nuosavybės teises; (e) erzinant, puldinėjant, šmeižiant, įžeidinėjant ar diskriminuojant pagal lytį, seksualinę orientaciją, religinį tikėjimą, tautybę, rasę, amžių, kilmę ar negalią; (f) skelbti klaidinančią ar netesingą informaciją; (g) virusų skleidimui ar kitų pavojingų kodų naudojimui, kurie galėtų paveikti mūsų tinklalapio fukncionavimą; (h) kitų žmonių asmeninių duomenų kaupimui; (i) amoraliai veiklai; (j) spaminimui; (k) trukdant ar apgaunant saugumo sistemas. Mes turime teisę apriboti jūsų veiklą mūsų tinklalapyje pastebėję bet kurią iš aukščiau paminėtų pažeidimų.

 

13 STRAIPSNIS – GARANTIJOS NEUŽTIKRINIMAS; ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMO RIBOTUMAS

Mes negalime jums garantuoti visisškai saugaus naudojimosi mūsų tinklalapiu be jokių pažeidimų ar klaidų.
Mes negalime užtikrinti, kad paslaugų naudojimasis bus visiškai tikslus ir patikimas.
Jūs sutinkate, kad jums nepranešant tinklalapis būtų uždaromas, sustabdomas, nutraukiant paslaugų teikimą nenumatytam laiko tarpui.
Jūs patvirtinate, kad prisiimate atsakomybę ir riziką naudojantis mūsų tinklalapiu.
 

14 STRAIPSNIS – NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS / DRAUDIMAS

Jūs sutinkate drausti, ginti ir nežaloti UAB „Renginių galerija“ bei mūsų pagalbininkų, filialų, partnerių, agentų, vadybininkų, paslaugų tiekėjų, prekių tiekėjų, praktikantų ir darbuotojų. Jūs sutinkate mūsų nekaltinti ir iš mūsų nereikalauti tokių dalykų, kaip advokato ar prokuroro išlaidos, kurios gai atsirasti tarp jūsų ir trečiųjų asmenų dėl taisyklių nesilaikymo.

 

15 STRAIPSNIS – NUOSTATŲ GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

Atveju, kai kuri nors is Taisyklių nuostatų būtų pripažinta neteisėta, negaliojanti ar neįvykdoma, tokios nuostatos privalo būti pakeistos ir gauti leidimą pagal atitinkamus įstatytumus, o neįvykdoma dalis turi būti pašalinta iš Taisyklių.

16 STRAIPSNIS – NUTRAUKIMAS

Iki sutarties nutraukimo datos visos šalys privalo laikytis sutartų taisyklių.
Šios Taisyklės galioja tol, kol yra nutraukiamos jūsų arba mūsų.
Jūs galite nutraukti Taisyklių sutikimo sutartį bet kuriuo metu apie tai mums pranešdami, arba kai nustojate naudotis mūsų tinnklalapiu.
Jeigu mūsų nuožiūra jūs nesilaikote nurodytų Taisyklių, mes galime patys nutraukti jūsų sutikimo sutartį be išankstinio pranešimo. Tokiu atveju jūs išliekate atsakingi už skolų padengimą iki nurodytos datos. Taip pat mes galime sustabdyti ar galutinai nutraukti jūsų priėjimą prie šio (ar trečiųjų šalių) tinklalapio.

17 STRAIPSNIS – SUTARTIES SUTIKIMAS

Mūsų klaidingos nuostatos nenutraukia Taisyklių galiojimo. Šios Taisyklės ir kitos mūsų paskelbtos nuostatos sudaro visą sutikimo sutartį tarp jūsų ir mūsų, ir reguliuoja paslaugų naudojimą, laikinus ar ilgalaikius sutikimus, bendradarbiavimą, rašytinius ar žodinius pasiūlymus.
Bet kokios šių Taisyklių interpretacinės dviprasmybės nėra redakcijos atsakomybė.

18 STRAIPSNIS – VALDOMOJI VALDŽIA

Šios Taisyklės ir bet kokie atskiri susitarimai, kuriais jums teikiame paslaugas, bus valdomi pagal įstatymų nustatyta tvarka V. Putvinskio g. 38-2, Kaunas LT-44211.

19 STRAIPSNIS – TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Jums yra prieinama bet kuriuo metu pažiūrėti naujausią Taisyklių versiją mūsų tinklalapyje.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu atnaujinti, pakeisti bet kurią Taisyklių dalį. Tai lieka jūsų atsakomybe reguliariai patikrinti tinklalapį ir jo atnaujinius. Jūsų nenutraukiamas naudojimasis mūsų tinklalapiu rodo jūsų sutikimą su įvykdytais atnaujinimais.

20 STRAIPSNIS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie Taisykles galite siųsti el.paštu info@renginiugalerija.lt.

Sitemap